Plantage- Weesperbuurtvereniging

De Plantage- Weesperbuurtvereniging is in 1911 opgericht en zet zich sindsdien in voor de buurt.

De buurtvereniging houdt zich met vele zaken bezig die wellicht voor u van belang zijn in de buurt. De vereniging heeft vaak contact met de gemeente over voorgenomen projecten en speelt een actieve rol bij allerlei discussies in de buurt en is present bij plaatselijke herdenkingen en kranslegging. Na de drukbezochte buurtbijeenkomst in februari hebben willen we vaker bijeenkomsten organiseren rond een buurtbreed spelend thema met belangrijke gevolgen voor de Plantage Weesperbuurt, zoals bijvoorbeeld de nieuwe verkeerscirulatieplannen voor de binnenstad. We ondersteunen daarnaast vaak initiatieven die vanuit  bewoners of bewonersgroepen ontstaan en een breder belang dienen.

Graag tot ziens en met hartelijke groeten mede namens het bestuur van de Plantage Weesperbuurt Vereniging.

De Plantage- Weesperbuurtvereniging is te bereiken per email op penningmeester@plantageweesperbuurt.nl

Buurtfeest 28 juni 2020

Samen met de Vrienden van de Plantage organiseren we jaarlijks het Plantage Weesperbuurtfeest in het Wertheimpark. In 2020 is dat 28 juni van 14.00 tot 18.00 uur.

Voor de organisatie zijn we dit jaar dringend op zoek naar nieuwe leden voor de feestcommissie die met nieuwe ideeën ook dit jaar weer voor verrassingen zorgen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Hans Soetekouw via hans.soetekouw@xs4all.nl, of 0650244482.

 

VERKEERSSTROMEN EN PLANNEN IN DE BUURT

Na veel overleg over de naar onze mening rampzalige plannen rond de herinrichting van de tramhaltes en verkeersstromen in de buurt heeft de gemeente besloten de plannen te parkeren om vrijwel alle energie en geld te besteden aan het noodzakelijke herstel van kades en bruggen.

We blijven waakzaam.

Namenmonument

De Vereniging heeft zich met vele anderen uit de buurt, maar ook van soms ver daarbuiten, verzet tegen het geplande namenmonument aan de Weesperstraat. Momenteel loopt nog de procedure bij de Raad van State.

Meer informatie hierover vindt u op https://www.buurtorganisatie1018.nl/holocaust-namenmomument

Geef een reactie